ΤΕΣΤ ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟΥ - DOSHA TEST

 Τεστ εύρεσης Αγιουρβεδικής ιδιοσυγκρασίας

Οι τρεις ενέργειες (doshas) – Vata, Pitta, και Kapha - προέρχονται από τα πέντε στοιχεία της φύσης. Αυτές οι doshas, γνωστές και ως τύποι νου-σώματος, εκφράζουν ειδικές μορφές ενέργειας – μοναδικούς συνδυασμούς σωματικών, συναισθηματικών, και νοητικών χαρακτηριστικών.

Στην Αγιουρβέδα, ως υγεία ορίζεται η δυναμική κατάσταση ισορροπίας μεταξύ νου, σώματος, και περιβάλλοντος. Ο καθένας από εμάς μπορεί να επιτύχει και να διατηρήσει ένα ζωντανό και ικανοποιητικό επίπεδο υγείας εάν προσδιορίσουμε τον προσωπικό μας τύπο νου-σώματος έτσι ώστε να ακολουθήσουμε ένα τρόπο ζωής ο οποίος θα συντηρεί και θα καλλιεργεί τη μοναδική μας φύση.

Κάντε το Κουίζ των Dosha και μάθετε «ποιο είναι το dosha μου;»
Εάν σε κάθε χαρακτηριστικό σας ταιριάζουν περισσότερες από μία ιδιότητες, επιλέξτε αυτή που θεωρείτε ότι ισχύει περισσότερο.

Το Τεστ για το σωματότυπό σας βοηθάει να βρείτε σε τι ποσοστό ενυπάρχει μέσα στη μοναδική σας ιδιοσυγκρασία νου-σώματος καθεμία από τις τρεις αρχές – Vata, Pitta, και Kapha. Το σκορ που θα σημειώσετε στο 1ο Μέρος του Κουίζ αντιπροσωπεύει την βασική σας φύση. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν την τάση να αλλάζουν αργά με το πέρασμα του χρόνου.

Η αρχή στην οποία σημειώσατε τον μεγαλύτερο αριθμό επιλογών (√) αντιπροσωπεύει την δύναμη που γενικά κυριαρχεί στη δική σας σύσταση νου-σώματος. Η αρχή στην οποία σημειώσατε τον επόμενο μεγαλύτερο αριθμό επιλογών είναι η δευτερεύουσα δύναμη της σύστασής σας. Η αρχή στην οποία σημειώσατε το χαμηλότερο σκορ, παρόλο που αποτελεί μια ενεργή δύναμη της φυσιολογίας σας νου-σώματος, είναι η λιγότερο κυρίαρχη στην ιδιαίτερη σύστασή σας.

ΤEST Αγιουρβεδικής Ιδιοσυγκρασίας

Σε αυτό το τμήμα του κουίζ, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την βασική σας φύση – τον τρόπο ζωής που είχατε ως παιδί ή τις βασικές δομές που ισχύουν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας. Εάν ως παιδί ή ως ενήλικας παρουσιάσατε κάποια ασθένεια, προσπαθήστε να θυμηθείτε πώς ήταν τα πράγματα για σας πριν την εμφάνιση αυτής της ασθένειας. Εάν σε κάθε χαρακτηριστικό βρείτε ότι σας ταιριάζουν περισσότερες από μία επιλογές, επιλέξτε αυτή που θεωρείτε ότι ισχύει περισσότερο για σας.

Όσο αφορά τα καθαρά αντικειμενικά φυσικά χαρακτηριστικά σας, συνήθως η επιλογή σας θα είναι η προφανής. Σχετικά, όμως, με τα ψυχικά χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά σας, τα οποία είναι περισσότερο υποκειμενικά, θα πρέπει να απαντήσετε σύμφωνα με το πώς αισθάνεστε και ενεργείτε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας, ή τουλάχιστον κατά τα τελευταία χρόνια.

Κάνε το Dosha TestΕίσαι έτοιμη/ος να μάθεις τι τύπος είσαι;